Sürdürülebilirlik

PolisanKimya

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Polisan Holding ailesi olarak yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde 2012 yılından bu yana halka açık şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir olma ilkeleri ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu yönde, şirketin ekonomik performansını ve piyasa varlığını yıllık faaliyet raporları ile paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, tüm paydaşlarımızın ekonomik kârlılığını koruyarak dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal konularla mücadele etmek üzere kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çevresel, sosyal ve ekonomik performansımıza odaklanan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarımız, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız, enerji verimliliği çalışmalarımız, ürün yaşam döngüsü değerlendirmelerimiz, yönetim sistemleri çalışmalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz stratejimizin birer yansımasıdır.

Sürdürülebilirliği karar alma süreçlerimizin odağında kalıcı bir değer olarak tutmak amacıyla 2016 yılında temelleri atılan Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler düzenli aralıklarla İcra Kurulu’na raporlanmaktadır.